Full version - development started
We would like to announce that the Fallin Game demo version is officially finished and we are entering the development phase of the full game, during which some parts of the game may be temporarily out of order, thank you for your understanding!

(Vývoj plnej verzie hry
Dovoľujeme si oznámiť, že Fallin Game demo verzia je oficiálne ukončená a vstupujeme do fázy vývoja plnej hry, počas ktorej môžu byť niektoré časti hry dočasne nefunkčné, ďakujeme za pochopenie!)
 

13 Jun, 2021 · icko